Tanzania Took 27 Million Euros From European Union Then Declared The Country Coronavirus Free

Tanzania took 27 million euros from the European Union then declared the country coronavirus free.